Organisatie - Belgische Bobath Vereniging (ABBV)

Organisatie

Het ABBV is een VZW waarin alle leden beslissingsmacht hebben. Jaarlijks wordt op de Algemene Vergadering rekenschap gegeven van de activiteiten en de financiële situatie.

Het ABBV bestaat uit twee teams :

1. De Raad van Bestuur

Verkozen door de leden, voor een mandaat van twee jaar, heeft elk lid van de Raad van Bestuur welbepaalde functies.

Huidige leden zijn :

 1. Patrick Algoet (voorzitter)
 2. Benoît Englebienne (vice-voorzitter)
 3. Anne-Thérèse Dewulf (penningmeester)
 4. Christine Vandeperre (Newsletter - verantwoordelijke TT NL)
 5. François Rochet (bemiddelaar)
 6. Bénédicte Guislain (Huis - verantwoordelijke TT FR)
 7. Anneleen Wuytack (NL secretaris)
 8. Ivan Doumbadzé (FR secretaris)

De verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur ligt vooral op het administratieve en financiële vlak. De Raad is verantwoordelijk voor de werking van het centrum en van het Teaching Team.

2. Het Teaching Team

Team van franstalige en nederlandstalige therapeuten die helpen bij cursussen en zorg dragen voor de intellectuele ondersteuning en de kwaliteit van uitdragen van het Bobath-Concept.
Lesgevers zijn allen Bobath-therapeut:

 • Jos De Cat : algemeen verantwoordelijke inhoud en cursussen
  • President EBTA
  • Senior Bobath tutor - kine
 • Geneviève Vienne, Koen De Wulf en Patrick Algoet
  • Senior Bobath tutors - kine
 • Ann Govaere en Christine Vandeperre
  • Bobath kiné tutors
 • Marleen D'Hondt, Miek Claes, Carine Boute en Nicole Dumont
  • Bobath logo tutors
 • Sabine Van Daele en Eddy Mellaerts
  • Bobath ergo tutors
 • Bart Moors, Bénédicte Guislain, Benoît Englebienne, Marc Degelaen, Valérie De Moor, Dominique Lambert, Pascal Godechoul en Claire-Noëlle Jamoulle
  • Assistant Bobath tutors
 • Marie-Anne Boterman, Leen Londoz, Peter Van Lombergen en Catherine Morre
  • Assistenten in de Bobath-practica