Babydag - Agenda - Belgische Bobath Vereniging (ABBV)

Babydag

Babydag op 14 9 2019

Het doel van deze dag is de Bobath- therapeuten, die in het verleden een Advanced babycursus gevolgd hebben, jaarlijks  samen te brengen onder vorm van een workshop.

Deze workshop zal  bestaan uit een presentatie van een wetenschappelijk onderwerp, gerelateerd aan de praktijk met baby’s – nadien zullen we in kleine groepen baby’s behandelen en bespreken. Aan de hand van video worden de belangrijkste discussiepunten uit de praktijkgroepen met de baby’s besproken in de hele groep .

Gelieve voor 15/07/2019 te laten weten of U hiervoor interesse heeft.

Kostprijs €150 leden -  €200 niet leden

KMO portefeuille is aangevraagd – accreditering PRO - Q – Kine is mogelijk.

Aan de deelnemende therapeut wordt gevraagd of hij/zij een baby met atypische ontwikkeling met een verhoogd risico voor ontwikkeling CP tussen 0 en 12m PTL kan voorzien/wil voorstellen. Vooraf wordt besproken met de organisatie of deze baby in aanmerking komt uiterlijk tegen 31/7/2019

Reductie van € 50  is voorzien bij aanleveren van een baby.

Locatie is afhankelijk van het aantal deelnemers

De workshop is tweetaltig

 

 

Journée  « bébés » :  le  14 09 19

Cette journée bébés est  réservée  aux  thérapeutes Bobath  qui ont déjà  suivi un «  advance baby course » et sera  organisée sous forme d’atelier.

Il consistera en une présentation d'un sujet scientifique sur la pratique avec les bébés. Ensuite,  une cession  pratique avec des bébés,  suivie  d’une discussion ,  sera  proposée en petits groupes . A  partir  de vidéos prises  pendant la cession pratique , les points essentiels  de discussion des groupes  seront débattus   devant l'ensemble des participants de cette journée .

Si vous souhaitez participer à cette journée , faites le nous savoir avant le 15/7/2019.

Prix :150 € membres - 200 € non membres

Le portefeuille de PME a été demandé - l'accréditation PRO-Q - Kine est possible.

Nous demandons  aux thérapeutes  participants s’ils peuvent  prévoir / souhaitent  proposer un bébé entre 0 et 12 mois  avec un développement atypique et  un risque accru de développement CP ( AC).

Pour discuter et décider  des bébés qui pourront suivre la cession pratique de cette journée, il est nécessaire de soumettre  les candidats  bébés   au plus tard pour  le 31 07 19 .

Une réduction de 50 € sur le prix  est prévue pour le thérapeute  qui amène un bébé.

Le lieu dépendra  du nombre de participants.

L'atelier est bilingue.

* = verplichte velden