Algemene Vergadering Kinepedia - Agenda - Belgische Bobath Vereniging (ABBV)

Algemene Vergadering Kinepedia

Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van
BVPK – Kinepedia

 

Wanneer ?           17 Juni 2017 van 9u tot 13u00
Waar ?                Imperiastraat, 16 te Zaventem

Agenda :

Deel 1 : Formele Algemene Vergadering

 • Goedkeuring van het verslag van de AV 2016
 • Activiteitenverslag 2016 : newsletter, conventie, bijzondere beroepsbekwaamheden
 • Voorlegging en goedkeuring van de inkomsten en uitgaven 2016
 • Ontslag raad van bestuur 2016
 • Voorstelling en verkiezing nieuwe leden Raad van Bestuur
 • Voorstelling en goedkeuring van de begroting 2017
 • Discussie rond uitdagingen en kwesties 2017
  • BCIG
  • Technische raad voor Kinesitherapie:  discussie over E-pathologie en F-pathologie... Gast : Eric Brassine voorzitter van de Technische raad voor kinesitherapie.

Deel 2: Presentatie  « gaming en virtual reality binnen de pediatrische kinesitherapie »

 •      Bart Jansens professor aan de VUB Dept. Electronica en Informatica. : « computer games als meetinstrument en motivator in de kinesitherapie »
 • Geoffroy Saussez, kinésitherapeut, PhD student, MSL-IN lab, Institute of Neuroscience - UCL. “Ontwikkeling van een interactieve interface, gebaseerd op de concepten van gestructureerd motorisch leren
 • Dieteke Van Gansbeke en Astrid Verdegem UZ Gent – « Ontwikkeling van een gaming mat voor revalidatie van kinderen met evenwichtsproblemen »

 

Tijdens de hele Algemene Vergadering is er simultane vertaling voorzien zodat alle discussies voor iedereen toegankelijk zijn.

 

PQK-punten aangevraagd.

 

Gelieve uw aanwezigheid op de Algemene Vergadering te bevestigen door een mail te sturen naar  info@kinepedia.be

Indien je niet aanwezig kan zijn, gelieve dan de hierbij gevoegde volmacht in te vullen en per mail door te sturen naar info@kinepedia.be

 

BELANGRIJK:

 

Kinepedia heeft dringend nood aan nieuwe bestuursleden om de dossiers die op ons afkomen goed te kunnen behandelen. Wij zoeken mensen met interesse in onze vereniging die zich willen inzetten, geheel volgens hun eigen mogelijkheden.

Stuur uw kandidatuur naar info@kinepedia.be.