Over Bobath ABBV.

De vzw ABBV (Association Belge Bobath - Belgische Bobath Vereniging) is een vereniging voor Belgische Bobath Therapeuten en Belgische Bobath Tutors.

Het ABBV van en voor Belgische therapeuten is erkend door de Internationale Bobath Vereniging in Londen en door het EBTA (European Bobath Tutors Association).

Het ABBV heeft tot doel :

  1. Streven naar het verbeteren en het optimaliseren van de behandeling van kinderen met CP (Cerebral Palsy of Cerebrale Parese), en van andere patiënten met een neuro-motorische problematiek of ontwikkelingsstoornis . Principes van, behandeling en management gebeuren volgens het NDT-Bobath concept (NDT = Neuro Developmental Treatment).
  2. Het geven van een basisopleiding  voor  paramedici (kinesitherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten ) tot NDT-Bobath Therapeuten.
  3. Het organiseren van refrechers , workshops en advanced courses voor reeds gevormde therapeuten als ook vorming van artsen en opvoedkundig personeel