Organisatie - Belgische Bobath Vereniging (ABBV)

Organisatie

Het ABBV is een VZW waarin alle leden beslissingsmacht hebben. Jaarlijks wordt op de Algemene Vergadering rekenschap gegeven van de activiteiten en de financiële situatie.

Het ABBV bestaat uit twee teams :

1. De Raad van Bestuur

Verkozen door de leden, voor een mandaat van twee jaar, heeft elk lid van de Raad van Bestuur welbepaalde functies.

Huidige leden zijn :

 1. Christine Vandeperre (voorzitter)
 2. Benoît Englebienne (vice-voorzitter)
 3. Ann Govaere (penningmeester)
 4. Hilde Pitteljon  (Newsletter / Website )
 5. Bénédicte Guislain (contact therapeuten huis , tt ) 
 6. Anneleen Wuytack (NL secretaris)
 7. Ann Goffart
 8. Liesbet Franco ( Proqkine ) 
 9.  Anne-Thérèse Dewulf ( contact  TT )  
 10. Beatrijs Leye (verantoordelijke foundraising ) 
 11. Gregory Simons (  Secretaris FR )
 12. Anja Dewaele ( verantwoordelijke facebook )  

De verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur ligt vooral op het administratieve en financiële vlak. De Raad is verantwoordelijk voor de werking van het centrum en van het Teaching Team.

2. Het Teaching Team

Team van franstalige en nederlandstalige therapeuten die helpen bij cursussen en zorg dragen voor de intellectuele ondersteuning en de kwaliteit van uitdragen van het Bobath-Concept.
Lesgevers zijn allen Bobath-therapeut:

 • Jos De Cat : algemeen verantwoordelijke inhoud en cursussen
  • President EBTA
  • Senior Bobath tutor - kine
 • Geneviève Vienne, Koen De Wulf , Patrick Algoet , Ann Govaere en Christine Vandeperre
  • Senior Bobath tutors - kine
 • Marc Degelaen , Bénédicte Ghuislain , Benoit Englebienne en Marie - Anne Boterman 
  • Bobath kiné tutors
 • Marleen D'Hondt,  Nicole Dumont
  • Bobath logo senior  tutors
 • Sabine Van Daele 
  • Bobath ergo senior tutor
 • Bart Moors,  Ilse Verstraete , Leen Peeters , Carolien Durein  Elegast Mombaliu ,Stefanie Pesant ( ergo ) , Evelien Martens ( logo ) 
  • Assistant Bobath tutors
 •  Leen Londoz,  Pascal Godechoul en Catherine Morre
  • Assistenten in de Bobath-practica