Detail - Belgische Bobath Vereniging (ABBV)

Oproep bevraging EACD

Beste collega’s,

Een laatste warme oproep op deze EACD bevraging in te vullen: A Cross-European Survey «RehaTech4Child» (surveymonkey.com) ( zie bijlage voor QR code). Vele collega’s zag ik twee weken geleden tijdens het EBTA congres in Gent. Ik verwees toen ook naar de survey van de European Academy Childhood Disability. Deze loopt nog tot 30/09/2023 en op heden hebben 9 Belgen de survey ingevuld.

Een kort woordje uitleg:

RehaTech4Child (“Motor REHAbilitation TEChnologies for CHIldren with Disability: A Cross-European Survey”) is een onderzoek naar technologieën die worden gebruikt bij de motorische revalidatie van kinderen. Het wordt geleid door de European Academy of Childhood Disability (EACD; www.eacd.org ). Digitale technologieën zijn elektronische hulpmiddelen, systemen, apparaten en middelen die gebruik maken van een microprocessor om gegevens te genereren, op te slaan of te verwerken. Bij revalidatiebehandelingen kunnen digitale technologieën worden gebruikt in robotica, loopbanden met lichaamsgewicht-ondersteuningssystemen, virtuele realiteit/spelsystemen, en zorg op afstand.

Deze enquête heeft als doel de gebruikte digitale apparatuur te identificeren die in de klinische revalidatiepraktijk in heel Europa wordt gebruikt. Het heeft ook tot doel om meer te weten te komen over hoe professionals gebruik maken, of juist geen gebruik maken, van digitale technologieën in de (motorische) revalidatie voor kinderen. Deze inzichten zullen uiteindelijk bijdragen aan het ontwerp en de ontwikkeling van toekomstige technologieën op basis van de feedback van deskundigen op het gebied van revalidatie. Om deze reden zijn uw reacties echt van belang!

Wij nodigen u uit om aan dit onderzoek deel te nemen door deze korte vragenlijst in te vullen. De geschatte tijd om de vragenlijst in te vullen is ongeveer 15 minuten. Verder zouden wij het zeer op prijs stellen als u deze vragenlijst ook zou willen delen met andere professionals in uw netwerk. Uw deelname is anoniem en in overeenstemming met de ethische normen.

Alvast mijn oprechte dank om 15 minuten van uw tijd vrij te maken!

Beste groeten,

Elegast

/File/GetFile/?name=FlyerSurveyEACD2022-1.png