Refresher course - Belgische Bobath Vereniging (ABBV)

Refresher course

Om de titel van "Bobath therapeut " te behouden , is een 5-jaarlijkse refresher course verplicht . De inhoud is uitgewerkt rond recente evoluties van het basis concept . Vaak wordt daarvoor beroep gedaan op gerenommeerde lesgevers uit buitenland .

De data van de refresher cursussen worden tijdig op de site vermeld onder aankomende cursussen .

 Opleidingsduur : 1 week.

Voor deze cursussen genieten de leden van de ABBV van een korting op de inschrijvingsprijs.